Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Over ons

Home | Over ons

Stichting Odulphus

Stichting Odulphus is een organisatie met oog voor de Urker geschiedenis, traditie en cultuur. Door middel van allerlei initiatieven, projecten en activiteiten wil zij dat de Urker samenleving zich hiervoor gaat interesseren. 

Hoofdlijnen om dit doel te bereiken zijn:

 • het doen van onderzoek,
 • het publiceren van artikelen,
 • het onderhouden van een website,
 • het ontwikkelen en uitgeven van artikelen en overige producten,
 • het vergaren van materiaal.

Zij doet dit vanuit haar eigen interesse en betrokkenheid bij de Urker gemeenschap en daar waar mogelijk met een knipoog.

Oorsprong van de stichting

Het ontstaan van de stichting heeft alles te maken met het onderzoek en de voorbereidingen voor een op Urk niet geëvenaarde 1 aprilgrap uit 1987, waarbij een periode in de geschiedenis van het eiland Urk een belangrijke rol heeft gespeeld. Het speelde zich af in de middeleeuwen ten tijde van de Duitse keizer Otto, die in 966 de helft van het eiland Urk schonk aan het Sint – Panthaleons klooster. Dit klooster was gesticht door zijn broer Bruno, aartsbisschop van Keulen. Urk werd hiermee schattingsplichtig aan dit klooster. Toen Odulphus vervolgens een klooster stichtte in Stavoren moesten kerken en kapellen nu rechtstreeks aan dit klooster gelden afdragen. Ook Urk viel hier nu onder. Vanuit dit onderzoek ontsproot het idee om via het uitvoeren van een 1 aprilgrap gericht op Odulphus en de publiciteit die dit zou genereren de geschiedenis van deze periode onder de aandacht te brengen. Na de geslaagde grap kwamen de initiatiefnemers tot de conclusie dat ze meer wilden doen met hun passie voor de Urker historie. Op 24 augustus 2001 werd hiervoor officieel de Stichting Odulphus bij notariële akte opgericht.

Initiatieven

Vanaf haar bestaan heeft de stichting allerlei initiatieven ontplooid. Veel bleef onopgemerkt en gebeurde achter de schermen. Toch zijn er ook zichtbare projecten en activiteiten uitgevoerd zoals;

 • het ontwikkelen van startpagina Urk “Urksfruit”
 • 1 aprilgrap “steen van Odulphus”
 • heruitgave Urker kwartet
 • uitgave bouwplaat traditioneel Urker huisje
 • publicatie onderzoek “Urk en Amager”
 • initiatief “stichting Urker botter”
 • samenwerking met archief openluchtmuseum Arnhem m.b.t. het achterhalen gegevens van oud Urker foto materiaal
 • realisering en uitgifte van replica Urker broekstukken
 • realisatie stripboek ‘Japien de Joode’
 • onderhouden van diverse samenwerkings- en ondersteuningscontacten

Website: stichting-odulphus.nl
Contact gegevens: info@stichting-odulphus.nl